Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > INFORMACJA DLA ABONENTÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

INFORMACJA DLA ABONENTÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH


Szanowni Państwo,
Novum S.A. informuje, że z dniem 12 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące Abonentów posiadających umowy zawarte zgodnie z:

• Regulaminem świadczenia Usług t-novum oraz t-novum hendy
• Regulaminem świadczenia Usług TeleNOVUM, obowiązującego od 25 grudnia 2014 r.
• Regulaminem świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 27 lipca 2009 roku z późn. zm.
• Regulaminem świadczenia Usług t-novum
• Regulaminem świadczenia Usług t-novum mobile
• Regulaminem świadczenia Usług Tele GO Hendi oraz Tele GO Telefon
• Regulaminem świadczenia usług Tele Go Internet
• Regulaminem świadczenia usług Novum Net

Zmiany Regulaminów a także wzorców umownych wynikają z konieczności dostosowania ich treści do zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”), wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1118, dalej: „Ustawa nowelizująca”), które wchodzą w życie zgodnie z art. 16 Ustawy nowelizującej po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 12 grudnia 2018 r.
Wobec wprowadzonych przez Ustawę nowelizującą zmian, wskazujemy na dokonane w celu uwzględnienia nowych wymogów, zmiany, w stosowanym przez Novum S.A. Regulaminach. Wyjaśniamy także, że wprowadzone do Regulaminów zmiany dotyczą przede wszystkim formy zawierania umów, sposobów dokonywania w nich zmian oraz sposobów informowania Abonamentów o zmianach w dokonywanych Regulaminach i Cennikach.
Zmiany o których mowa powyżej, wynikają wyłącznie z nowego Prawa Telekomunikacyjnego zostały zastosowane w następujących dokumentach: treść Regulaminu świadczenia Usług t-novum oraz t-novum hendy (dotyczy Regulaminu świadczenia Usług t-novum oraz t-novum hendy, Regulaminu świadczenia Usług t-novum, Regulaminu świadczenia Usług t-novum mobile, Regulaminu świadczenia Usług Tele GO Hendi oraz Tele GO Telefon), który został ujednolicony oraz Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM (dotyczy Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM, obowiązującego od 25 grudnia 2014 r., Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 27 lipca 2009 roku z późn. zm.).
Ponadto Novum S.A. informuje, iż w związku z ww. zmianami Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu zawartej umowy i doręczenie takiego oświadczenia najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. Z uwagi na fakt, że ww. zmiany Regulaminu wynikają bezpośrednio ze zmiany prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu jej obowiązywania Novum S.A. skorzysta z prawa do żądania zwrotu udzielonej ulgi poprzez zapłatę opłaty wyrównawczej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz Regulaminie.
Dodatkowo wskazujemy, że aktualne Regulaminy oraz wzorce umowne znajdują się na stronie internetowej www.t-novum.pl.

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.

Aktualności Nowa siedziba Biura Zarządu NOVUM S.A.
Szanowni Państwo, Novum S.A. informuje, że z dniem 01.12.2018 nastąpi zmiana siedziby Biura Zarządu spółki. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z biurem w okresie przejściowym. Nowy adres siedziby to: ul. Tadeusza... Czytaj dalej
Aktualności Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej
Novum S.A. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w latach 2013-2018
Przedstawiamy Państwu informację o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2018 r. Szczegóły w linkach poniżej: Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej s... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2019 r.
Novum S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach ... Czytaj dalej