Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Energia elektryczna


ENERGIA ELEKTRYCZNA

Niedługo przygotujemy dla Ciebie
nową korzystną ofertę

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

1

Dla Państwa wygody formalności ograniczymy do minimum. Umowa sprzedaży energii elektrycznej może zostać zawarta przez telefon, bez potrzeby wychodzenia z domu lub umawiania się na spotkanie z przedstawicielami handlowymi.

2

Nasz konsultant zaproponuje najlepszą ofertę analizując średnią z rocznego zużycia energii w lokalu. W celu podpisania umowy zaproponujemy pakiety kWh w bardzo atrakcyjnych cenach oraz wyślemy dokumenty pocztą na wskazany adres.

3

Novum S.A. dopełni w Państwa imieniu wszelkich formalności. Wraz z dokumentami w przesyłce otrzymają Państwo zaadresowaną kopertę. W ciągu 30 dni od zawarcia Umowy oczekujemy odesłania do Nas podpisanego pełnomocnictwa.

4

Po wypowiedzeniu Umowy u obecnego Operatora i zawarciu nowej umowy ostatnim krokiem będzie dokonanie odczytu układu licznika przez Państwa Operatora. Informacja o odczycie przekazywana zostanie do nas, jak również do systemu poprzedniego Operatora.

1. Jakie są korzyści ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest prawem każdego Odbiorcy. Wybór oferty sprzedaży energii elektrycznej po niższej cenie daje odbiorcy wymierne korzyści w postaci :
– obniżenia kosztów zakupu energii,
– uzyskania gwarancji stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy,
– rzetelną obsługę Klienta

2. Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest procesem, który składa się z kilku kroków:
– podpisanie umowy zakupu energii od nowego sprzedawcy,
– wypowiedzenie umowy zakupu energii z dotychczasowym sprzedawcą,
– podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej,
– dokonanie przez OSD odczytu końcowego stanu licznika.
Cały proces zmiany sprzedawcy Novum S.A. wykonuje w imieniu Odbiorcy, na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.

Przeczytaj więcej o zmianie sprzedawcy energii w Novum S. A.

3. Czy w okresie zmiany sprzedawcy nie zostanę pozbawiony energii?

Bez względu na to, kto aktualnie będzie sprzedawcą, odbiorca ma zawsze zagwarantowaną dostawę energii dla domu. Odpowiada za to lokalny zakład energetyczny.

Przeczytaj więcej o zmianie sprzedawcy energii w Novum S. A.

4. Czy Odbiorca ponosi koszty zmiany sprzedawcy energii?

Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów w procesie zmiany sprzedawcy.

Przeczytaj więcej o tańszej energii i zmianie sprzedawcy energii w Novum S. A.

 

5. Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

Jest to spółka obrotu energią, która jest pośrednikiem między wytwórcą energii a odbiorcą końcowym. Aby firma została sprzedawcą energii musi uzyskać koncesję na obrót energią oraz podpisać z OSD Generalną Umowę Dystrybucyjną umożliwiającą oferowanie energii dla odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie tego OSD.

6. Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Jest to Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli lokalny zakład energetyczny, który jest właścicielem sieci dystrybucyjnej na obszarze swojego działania. OSD odpowiada za prawidłowe działanie i stan techniczny linii zasilających, stacji transformatorowych oraz dokonuje odczytów stanów liczników energii elektrycznej.

7. Jak długo trwa zmiana sprzedawcy energii?

Procedura pierwszej zmiany sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Każda kolejna zmiana sprzedawcy prądu powinna trwać nie dłużej jak 14 dni.

Przeczytaj więcej o zmianie sprzedawcy energii w Novum S. A.

8. Czy przed podpisaniem umowy mogę zapoznać się z dokumentami sprzedażowymi?

Oczywiście, każdy nasz potencjalny Klient przed podpisaniem umowy otrzymuje komplet dokumentów celem zapoznania się z naszą pełną ofertą sprzedaży energii. Oprócz tego każdy zainteresowany może zapoznać się ze wszystkimi dokumentami na naszej stronie internetowej: www.t-novum.pl.

 

9. Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z wymianą licznika?

Zmiana sprzedawcy prądu nie powoduje wymiany układu pomiarowego u Odbiorcy. Odbiorca będzie miał ten sam układ pomiarowy, to samo przyłącze i ten sam pracownik lokalnego zakładu energetycznego będzie dokonywał odczytów licznika.

Przeczytaj więcej o tanim prądzie i zmianie sprzedawcy energii w Novum S. A.

10. Jak mogę skontaktować się z Novum S.A. ?

Odbiorca może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na wiele sposobów:
– pisząc na adres: Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
– dzwoniąc na numer infolinii : 801 048 048
– wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: bok@energia-novum.pl
– poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: t-novum.pl.

11. Co należy zrobić żeby stać klientem Novum S.A. ?

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta tel.: 801 048 048 lub wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie : www.t-novum.pl
Klient może podpisać umowę zakupu energii elektrycznej na kilka sposobów:
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
– drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer infolinii 801 048 048
– poprzez naszego pracownika terenowego,
– zgłaszając gotowość zawarcia umowy na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na naszej stronie www.energia-novum.pl

Przeczytaj więcej o zmianie sprzedawcy energii w Novum S. A.

 

12. Gdzie mogę uzyskać informacje dot. moich płatności?

Wszelkich informacji udzielają nasi konsultanci w BOK, pod numerem infolinii 801 048 048.

13. Czy po złożeniu reklamacji muszę zapłacić rachunek?

Złożenie reklamacji przez Odbiorcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty faktury.

14. Jaki jest termin płatności na fakturach dla klienta indywidualnego?

Termin płatności faktury wynosi dla odbiorcy indywidualnego 21 dni od daty wystawienia faktury, lecz nie krócej niż 14 dni od jej doręczenia.

15. W jakiej formie mogę składać reklamację?

Odbiorca składa reklamacje w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta.

16. W jakim czasie otrzymam odpowiedź na złożoną reklamację?

Zgodnie z Regulaminem, Novum S.A. ma 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację.

17. Co zrobić w przypadku zmiany nazwiska/adresu zameldowania?

Należy przesłać do Biura Obsługi Klienta Novum S.A. kopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych.

18. Czy muszę powiadomić sprzedawcę, że zmieniłem taryfę?

W przypadku zmiany taryfy u dystrybutora należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę przesyłając odpowiedni dokument.

19. Co należy zrobić kiedy mieszkanie zostało sprzedane/utraciłem prawo do lokalu?

Jeżeli Odbiorca traci prawo do lokalu, wyprowadza się lub sprzedaje lokal, należy przesłać na adres BOK, dokument potwierdzający utratę prawa do lokalu (rozwiązanie umowy dystrybucyjnej, protokół zdawczo – odbiorczy układu pomiarowego, akt notarialny).

20. Dlaczego dostaję 2 faktury?

W wyniku zmiany sprzedawcy Odbiorca posiada podpisane dwie umowy. Jedną na zakup energii elektrycznej od Sprzedawcy, a drugą na usługi dystrybucji energii. Od każdej z tych firm Odbiorca otrzymuje fakturę za usługi określone umową.

21. Czym jest faktura prognozowana?

Faktura prognozowa jest sporządzana na podstawie przewidywanego przez Odbiorcę zużycia energii w danym okresie. Prognozę wykonuje Novum S.A. w oparciu o wielkość ostatnich faktur. Prognoza jest korygowana po każdym odczycie licznika dokonywanym przez OSD.

22. Czym jest faktura rozliczeniowa?

Faktura rozliczeniowa stanowi porównanie wartości faktur prognozowych z wartością rzeczywiście pobranej przez Odbiorcę ilości energii elektrycznej. Novum S.A. dokonuje rozliczenia po zakończeniu każdego 6-cio miesięcznego okresu rozliczeniowego, w oparciu o dane odczytowe otrzymane od OSD.

23. Co należ zrobić, gdy moja prognoza została zawyżona?

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i przekazać tą informację lub pisemnie zgłosić reklamację prognozy. Reklamacja powinna zostać dokonana w trybie pisemnym na adres: Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń. Novum S.A. rozpatrzy reklamację i odpowie na nią także pisemnie w okresie 14 dni od daty wpłynięcia pisma.

24. Co zrobić w przypadku awarii licznika?

Licznik energii czynnej zainstalowany u Odbiorcy należy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli do lokalnego zakładu energetycznego. On też odpowiada za jego prawidłowe działanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania licznika należy zwrócić się bezpośrednio do swojego OSD, dzwoniąc pod numer Pogotowia Energetycznego 991 lub numer lokalnego BOK wskazany na fakturze OSD za usługi dystrybucyjne.

  Formularz kontaktowy

  Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania.

  Wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy
  Pokaż wszystkie zgody

  * - pola są obowiązkowe

  Zadzwoń
  29 765 06 51
  Nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania.

  window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');