Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej

Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej


Novum S.A. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.
ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej
oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 od 15 maja 2019 r. cena za minutę połączenia
głosowego wychodzącego do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zarówno na numery stacjonarne
jak i komórkowe) wyniesie maksymalnie 1 zł, a za SMS do ww. państw – 31 groszy. Na skutek powyższych zmian, w przypadku gdy dotychczasowy
cennik przewidywał stawki za połączenia głosowe do ww. państw wyższe niż 1 zł, ulegają one obniżeniu do 1 zł za minutę połączenia,
a w przypadku SMS – do 31 groszy za każdy wysłany SMS.

Obniżka dotyczy:

 • w przypadku usługi TeleNovum: połączeń głosowych stacjonarnych do Malty oraz połączeń głosowych komórkowych
  do Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hszpanii, Hollandii, Litwy, Liechtensteinu,
  Luxemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii
 • w przypadku usługi t-novum: połączeń głosowych do Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii,
  Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Lichtenstein, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Węgier
 • w przypadku usługi t-novum hendy: połączeń głosowych do Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii,
  Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Lichtenstein, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji,
  Szwecji, Węgier oraz SMS do wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 • w przypadku usługi TeleGo hendi: połączeń głosowych do Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii,
  Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Lichtenstein, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji,
  Węgier oraz SMS do wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Należy to zrobić do dnia wejścia zmian w życie. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo
wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym Novum S.A. ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej
/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość
nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Aktualności Nowa siedziba Biura Zarządu NOVUM S.A.
Szanowni Państwo, Novum S.A. informuje, że z dniem 01.12.2018 nastąpi zmiana siedziby Biura Zarządu spółki. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z biurem w okresie przejściowym. Nowy adres siedziby to: ul. Tadeusza... Czytaj dalej
Aktualności Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej
Novum S.A. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w latach 2013-2018
Przedstawiamy Państwu informację o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2018 r. Szczegóły w linkach poniżej: Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej s... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2019 r.
Novum S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach ... Czytaj dalej