Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Polityka Cookies

Polityka Cookies


POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISACH NOVUM S.A.:

1. Korzystanie z serwisu: www.t-novum.pl, którego administratorem jest Novum S.A. (zwanych dalej „Serwisem” lub „Serwisami”) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności Novum S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Novum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 146, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, REGON 152185875, NIP: 949-192-47-05, kapitał zakładowy: 27 817 342,00 zł, dalej: „Spółka” stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

3. Spółka przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz  ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (teks jednolity: Dz. U. z 2004, Nr 171, poz.1800
ze zm.).

4. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze Serwisów, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

5. Każda osoba ma prawo do uzyskania nieodpłatnej pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych. Spółka po udzieleniu informacji może niezwłocznie wprowadzić niezbędne poprawki, blokady lub też usunąć dane użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pisemny, telefoniczny, mailowy.

6. Spółka przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a także wewnętrznych przepisów w tym zakresie. Spółka zatrudnia osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

7. Wszyscy pracownicy Spółki zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów prawa i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.

8. Spółka nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

9. W ramach Serwisów stosowane są pliki „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Plik sesyjny przechowuje identyfikator sesji, jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowany w sieci. Pliki „stałe” (persistent  cookies) znajdujące zastosowanie w celu przechowywania w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika nie są stosowane.

10. W ramach Serwisów stosowany jest wyłącznie sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Plik sesyjny przechowuje identyfikator sesji, jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowany w sieci.

11. Stosowany w serwisach Spółki plik cookie:
− jest ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu,
− nie jest wykorzystywany do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników,
− nie niszczy systemu na danym urządzeniu końcowym,
− nie wpływa na sposób działania urządzenia końcowego/ograniczenia stosowania pliku cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
− nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników,
− nie ma wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

12. Serwisy Spółki zawierają odnośniki do innych stron www, jednakże Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W przypadku przejściu na inną stronę  sugerujemy zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

13. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów

Aktualności

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2018 dla ofert abonamentowych
Novum S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach ... Czytaj dalej

Aktualności

Regulamin promocji e-faktura
Usługa wchodzi w życie od 1 września 2017 r. i pozwoli Wam zaoszczędzić czas, zmniejszyć rachunki oraz wpłynie na ochronę przyrody. W podziękowaniu za Waszą proekologiczną świadomość otrzymacie od nas comiesięczny RABAT. Szczegóły promocji w poniższym ... Czytaj dalej