Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Informacja o odmrożeniu cen energii elektrycznej dla domu

Informacja o odmrożeniu cen energii elektrycznej dla domu


Szanowni Państwo,
    Uprzejmie przypominamy, że z początkiem 2024 roku nastąpi odmrożenie cen energii elektrycznej dla domu. Przestaną obowiązywać limity zużycia energii elektrycznej w 2023 roku na poziomie: 3 MWh, 3,6 MWh, 4 MWh i 250 kWh oraz cena maksymalna w kwocie 693 zł/MWh dla Odbiorców, którzy przekroczą powyższe limity.*
    Oznacza to dla Państwa zmiany w dotychczasowych rozliczeniach energii elektrycznej. Z dniem 1 stycznia 2024 roku Novum S.A. wprowadza nowe Cenniki: Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, Cennik – Energia elektryczna dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz Cennik – Energia elektryczna dla Obiorców Indywidualnych z Grupy Taryfowej G12 i G13, obowiązujące w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.
    Cenniki wprowadza się zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika, Oferty Promocyjnej oraz na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.
    Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa nowych Cenników, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej. Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
    Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone NOVUM S.A.
    Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem NOVUM S.A. Nie zostaną naliczone Państwu kary czy inne opłaty dodatkowe. Mogą Państwo podpisać nową umowę kompleksową z Państwa lokalnym OSD (PGE, Tauron, Enea, Energa), co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej swojego lokalnego OSD.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i doręczyć na adres do korespondencji tj. 
NOVUM S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.
    W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Państwu nowe Cenniki, kod dokumentów: CPK/ENE/24/01, CG11/ENE/23/01, CG12G13/ENE/23/01
    Ponadto treść nowych Cenników dostępna jest na stronie internetowej: https://t-novum.pl/ oraz w Biurze Obsługi Klienta i siedzibie NOVUM S.A.
    W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.
   Z poważaniem,
Zespół NOVUM S.A.
Załączniki:

 

*ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
(Dz. U. 2022 poz. 1704 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 2243 z późn. zm.)
Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');