Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz G12 i G13

Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz G12 i G13


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 czerwca 2024 r. ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U.2024 poz.859), która przewiduje cenę maksymalną energii w wysokości 500 zł/MWh w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), NOVUM S.A. wprowadza Cenniki:

  • Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G,
  • Cennik – Energia elektryczna dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz
  • Cennik – Energia elektryczna dla Obiorców Indywidualnych z Grupy Taryfowej G12 i G13,

obowiązujących w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.

Nowe Cenniki wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika, Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1–4 Regulaminu.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa powyższych zmian w Cenniku, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej. Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone NOVUM S.A. Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem NOVUM S.A. Nie zostaną naliczone Państwu kary czy inne opłaty dodatkowe. Mogą Państwo podpisać nową umowę kompleksową z Państwa lokalnym sprzedawcą, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej swojego lokalnego sprzedawcy.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i doręczyć na adres do korespondencji tj.
NOVUM S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

    W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Państwu zmienione Cenniki, kod dokumentów CPK/ENE/24/02, CG11/ENE/24/02, CG12G13/ENE/24/02, obowiązujące w okresie cen ustalonych przez wyżej wskazane akty prawne. Ponadto treść zmian Cennika dostępna jest również na stronie https://t-novum.pl/ oraz w Biurze Obsługi Interesanta i siedzibie NOVUM S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Z poważaniem,
Zespół NOVUM S.A.

Treść powyższej informacji

Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu: CPK/ENE/24/02, obowiązujący od 01.07.2024r.
Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G11, kod dokumentu: CG11/ENE/24/02, obowiązujący od 01.07.2024r.
Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G12 i G13, kod dokumentu: CG12G13/ENE/24/02, obowiązujący od 01.07.2024r.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 czerwca 2024 r. ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energety... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');