Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz G12 i G13 w związku z zwiększeniem limitów zużycia energii elektrycznej

Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz G12 i G13 w związku z zwiększeniem limitów zużycia energii elektrycznej


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 1704 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 2243 z późn. zm.), które regulują cenę energii w roku 2023, NOVUM S.A. z dniem 19 września 2023 r. wprowadza zmiany w Cennikach: Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, Cennik – Energia elektryczna dla Obiorców Indywidulanych z Grupy Taryfowej G11 oraz Cennik – Energia elektryczna dla Obiorców Indywidualnych z Grupy Taryfowej G12 i G13, obowiązujących w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.

Zmiany w Cennikach polegają na zwiększeniu limitów zużycia energii elektrycznej w stosunku do dotychczasowych limitów i wynoszą: 3 MWh, 3,6 MWh, 4 MWh i 250 kWh.

Zmiany w Cennikach wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika, Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa powyższych zmian w Cenniku, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej. Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone NOVUM S.A. Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem NOVUM S.A. Nie zostaną naliczone Państwu kary czy inne opłaty dodatkowe. Mogą Państwo podpisać nową umowę kompleksową z Państwa lokalnym OSD (PGE, Tauron, Enea, Energa), co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej swojego lokalnego OSD.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć na adres do korespondencji tj.
NOVUM S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

    W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Państwu zmienione Cenniki, kod dokumentów CPK/ENE/23/02, CG11/ENE/23/02, CG12G13/ENE/23/02 , obowiązujące w okresie cen ustalonych przez wyżej wskazane akty prawne. Ponadto treść zmian Cennika dostępna jest również na stronie https://t-novum.pl/ oraz w Biurze Obsługi Interesanta i siedzibie NOVUM S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Z poważaniem,
Zespół NOVUM S.A.

Treść powyższej informacji

Cennik – Energia elektryczna dla Odbiorców indywidualnych z Grup Taryfowych G11 (G11/ENE/23/02) obowiązujący od 19.09.2023r.

Cennik – Energia elektryczna dla Odbiorców indywidualnych z Grup Taryfowych G12 oraz G13 (G12G13/ENE/23/02) obowiązujący od 19.09.2023r.

Cennik – Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G (CPK/ENE/23/01) obowiązujący od 19.09.2023r.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 czerwca 2024 r. ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energety... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');