Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiana Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G

Zmiana Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w prawie, które wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2022 r., zmienia się Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu CPK/ENE/22/01 (dalej: „Cennik”) obowiązujący w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.
Zmiany w Cenniku wynikają wprost ze zmian w prawie wprowadzonych:

  • Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022, poz. 1488) zmieniającą przepis art. 163d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022, poz. 143), w myśl którego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
  • Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022, poz. 1488) zmieniającą przepis art. 146db ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022, poz. 931), w myśl którego w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. dla energii elektrycznej stosuje się obniżoną do wysokości 5 % stawkę podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe, w Cenniku zostały wprowadzone czasowe zmiany polegające na przedłużeniu do dnia 31 października 2022 r.:

  • zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, oraz
  • stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5%

Zmiany zostały uwidocznione w Załączniku do Cennika, obowiązującego w okresie od dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2022 r. wchodzi w życie nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu: CPK/ENE/22/02 obowiązujący w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.

Nowy Cennik wprowadza zmianę cen energii elektrycznej i jednocześnie uwzględnia powyżej opisane zmiany w podatkach, tj. zwolnienie z podatku akcyzowego oraz stawkę podatku VAT w wysokości 5 %. Nowy cennik zastępuje dotychczasowy i będzie miał zastosowanie w Państwa rozliczeniach
od 1 września 2022 roku.

Zmiany Cennika wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika oraz Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa powyższych zmian w Cenniku, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo
wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej.

Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy, tj. Novum S.A.

Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy. Nie zostaną naliczone Państwu karty czy inne opłaty dodatkowe.

Mogą Państwo podpisać nową umowy Kompleksową z Państwa lokalnym OSD (PGE, Tauron, Enea, Energa), co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dane kontowe
znajdą Państwo na stronie internetowej swojego lokalnego OSD.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć Sprzedawcy
na adres do korespondencji tj. Novum S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Państwu:

1. Załącznik do Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu ZCPK/ENE/22/04, obowiązujący w okresie od dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu CPK/ENE/22/02 ,obowiązujący od dnia 1 września 2022 r.

Ponadto treść zmian Cennika dostępna jest również na stronie https://t-novum.pl/ w siedzibie i oddziałach Novum S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.

Treść powyższej informacji wraz z załącznikiem do Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G

Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G (CPK/ENE/22/02) obowiązujący od 01.09.2022r.

 

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 czerwca 2024 r. ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energety... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');