Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym

Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym


Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 42 (2839) z dnia 18 marca 2024 r.), informujemy, że na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) wprowadzamy „Zmianę 1 Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym” począwszy od dnia 1 maja 2024 r. Zmiana ta nastąpi z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 3 ust. 1, 2, 6 i 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).

Powyższe oznacza, że w okresie do 30 czerwca 2024 r. stosujemy:

  • maksymalną cenę paliw gazowych wynoszącą 200,17 zł/MWh (chyba, że dla poszczególnych okresów ustalono w taryfie ceny paliw gazowych na poziomie niższym niż cena maksymalna paliw gazowych, wtedy stosujemy te ceny)
  • stawki opłat, inne niż cena paliwa gazowego w wysokości nie wyższej niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022 r.
  • w zakresie opłat za usługi dystrybucji paliw gazowych – stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji na poziomie stawek dystrybucji z ostatniej taryfy stosowanej w 2022 r.

W związku z wprowadzeniem zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy kompleksowej dostarczania gazu dla domu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i doręczyć na adres do korespondencji wskazany w umowie tj. :
Novum Spółka Akcyjna, Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń

Jeżeli w związku z wprowadzeniem powyższych zmian skorzystają Państwo z prawa do wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Państwa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie doręczone Novum. Ponadto skorzystanie z prawa wypowiedzenia umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Novum.

Informujemy, że treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD wraz z załącznikiem „Zmiana 1 Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym” oraz zmieniona treść umowy tj. Załącznik nr 2 – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg są dostępne na stronie internetowej http://t-novum.pl w dziale Aktualności oraz w siedzibie i oddziałach Novum.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt z naszą infolinią na numer: 801 048 048, lub z telefonów komórkowych: 29 692 11 00.

Z poważaniem,
Zespół Novum S.A.

Treść informacji o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych
Załącznik nr 2 do Umowy – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');