Treść decyzji Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2015r. nr DDK 29/2015