Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Informacja o stosowaniu w rozliczeniach za 2023 r. obniżenia wyliczonej kwoty należności

Informacja o stosowaniu w rozliczeniach za 2023 r. obniżenia wyliczonej kwoty należności


Szanowni Państwo,

NOVUM S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, w związku z wejściem w życie 19 września 2023 r. rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2023 r. poz. 1847) niniejszym:

 1. Zamieszcza informację o stosowaniu w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obniżenia wyliczonej kwoty należności o kwotę równą 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r., na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i 1785) dla grupy taryfowej G11, oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh, w przypadku gdy dany odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:
  • w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r. lub
  • zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu NOVUM S.A., lub
  • wyraził zgodę na otrzymywanie od NOVUM S.A. korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub
  • wyraził zgodę na otrzymywanie od NOVUM S.A. informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez NOVUM S.A., lub
  • jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub
  • złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
 2. wyznacza termin do dnia 30 listopada 2023 r. na:
  • zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności danych, znajdujących się w posiadaniu NOVUM S.A. – załączony niżej Formularz weryfikacji danych odbiorcy w tym zgoda na przesyłanie korespondencji dotyczącej zawartej umowy drogą elektroniczną należy wypełnić i odesłać na adres e-mail bok@t-novum.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: Biuro Obsługi Klienta NOVUM S.A., Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
  • wyrażenie przez odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zgody:
   • na otrzymywanie od NOVUM S.A. korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej należy wyrazić wypełniając i odsyłając załączony niżej dokument na adres e-mail bok@t-novum.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: Biuro Obsługi Klienta NOVUM S.A., Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
   • na otrzymywanie od NOVUM S.A. informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez NOVUM S.A. – zgodę należy wyrazić wypełniając i odsyłając załączony niżej dokument na adres e-mail bok@t-novum.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: Biuro Obsługi Klienta NOVUM S.A., Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Załączniki:

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');