Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych

Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie o zatwierdzenie „TARYFY NR 12 DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH” informujemy, że Novum S.A. na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021r., poz.716 z póź. zm.) wprowadza nową „Taryfę w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym” do stosowania na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.

Informujemy, że treść zmian, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu (Załącznik nr 2 – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg oraz treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG oraz nowa „TARYFA NR 12 DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH”) jest dostępna na stronie internetowej http://t novum.pl w dziale Aktualności oraz w siedzibie i oddziałach Novum S.A.

Zmiany w Umowie wchodzą w życie 1 stycznia 2024r. W związku z ich wprowadzeniem przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i doręczyć Novum na adres do korespondencji wskazany w Umowie tj.
Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

    Jeżeli w związku z wprowadzeniem powyższych zmian skorzystają Państwo z prawa do wypowiedzenia Umowy, wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Państwa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie doręczone Novum, ponadto skorzystanie z prawa wypowiedzenia Umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Novum.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt z naszą infolinią na numer: 801 048 048, z telefonów komórkowych: 29 692 11 00.

Z poważaniem,
Zespół Novum S.A.

Treść informacji o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych
Załącznik nr 2 do Umowy – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg.
TARYFA NR 12 DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');