Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana Cenników:

(dalej: „Cennik” lub „Cenniki”) obowiązujących w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Sprzedawca”) i jednocześnie zostaną one zastąpione Cennikiem dla Pakietu Energia Łączy – Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G – kod CPK/ENE/22/01

Zmiany Cenników wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 01.12.2018 r. (dalej:„Regulamin”), Cennika oraz Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.

Nazwa Cennika otrzymuje brzmienie: „Cennik – Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G o kodzie CPK/ENE/22/01”

Poniżej przedstawiamy wykaz dokonanych zmian oraz treść nowego cennika:

Wykaz dokonanych zmian w cenniku

Nowy Cennik dla Pakietu Energia Łączy – Taryfy Fioletowe kWh obowiązujący od 01.01.2022

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.